Michaël Sels — lezing

Hoofddiëtist UZA

HELP, IK (W)EET HET NIET MEER! TO EAT OR NOT TO EAT?

Als iemand mijn “waarheid” in twijfel trekt: Verketteren, kruisigen of op de
brandstapel! Dit is de realiteit bij voedingsextremisten, voeding is de
nieuwe religie en het is er ook eentje met profeten, paria’s en veel heilige
geschriften. Maar wat moet je nu nog geloven? Aandacht voor voeding is
zeker een positieve evolutie te noemen al is de weg ernaartoe niet zonder
obstakels, en de wetenschap gaat ons verder op pad moeten helpen. Als
wetenschapper en hoofddiëtist aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
ben ik dagelijks bezig met zelf onderzoek te voeren en recent onderzoek
te interpreteren en regelmatig te duiden voor diverse media.